Programma team

Om in kaart te brengen welke talenten voorhanden zijn binnen een team, hoe ze zijn ontwikkeld en waar aanpassingen nodig zijn, is een TeamTalentenanalyse zeer geschikt. Dit met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en de visie en toekomst van zowel team als organisatie. De TeamTalentenanalyse zorgt voor een helder inzicht in individueel en TeamTalent. Brengt match en mis-match in kaart, voorkomt burn- en bore-outs, gaat ziekteverzuim tegen en zet mensen in hun kracht. Het zorgt voor meer geluk op de werkvloer en een hogere productiviteit.

 

Welke talenten heeft je organisatie nodig?
Het TeamTalent wordt bepaald door alle binnen een team aanwezige KernTalenten. Ze vormen het Talenten-DNA van het team, waarop het zich kan manifesteren en ontwikkelen. Nieuwe teamleden kunnen op basis van hun persoonlijke KernTalentenanalyse worden opgenomen in een team. Andere tijden en doelstellingen kunnen vragen om andere sterke KernTalenten. Het team kan daarop worden gecheckt en aangepast.

 

Aanpak
Een TeamTalentenanalyse kan veel impact hebben op individuele leden en de organisatie. Daarom wordt het hele proces door minimaal twee KernTalentenanalisten opgepakt en uitgevoerd.

Stap 1  (ca. 3 uur)
Kennismaking, briefing en doelstellingsgesprek met opdrachtgever.

Stap 2  (ca. 0,5 uur)
Het thuis invullen door de teamleden van een online vragenlijst.

Stap 3  (teamgesprek ca. 2 uur, individueel gesprek 1,5 tot 3 uur per teamlid)
Ontmoeting en eerste live gesprek met het team, gevolgd door individueel gesprek per teamlid en uitgebreide check op de gescoorde vragenlijsten. Aansluitend een persoonlijk diepte-interview (optioneel).

Stap 4
Een volledig uitgewerkte analyse, waarin alle 23 gescoorde KernTalenten zijn uitgewerkt en gecombineerd. Het verslag wordt binnen vier weken na het eerste gesprek per mail aan elk teamlid toegestuurd.

Stap 5  (ca. 1 uur per teamlid)
Een terugkoppeling van de analyse in een persoonlijk gesprek per teamlid (optioneel).

Stap 6  (ca. 3 uur)
Eindverslag en mondeling advies aan de opdrachtgever.

Stap 7  (ca. 6 uur)
Teamproces. Elkaars KernTalenten en het overzicht van de bij elkaar gebrachte TeamTalenten bekijken en bespreken. Inclusief het zoeken naar de ontwikkelmogelijkheden van het team als geheel.

Doorlooptijd
De doorlooptijd is 6 tot maximaal 12 weken en is mede afhankelijk van de teamsamenstelling. De geldigheidsduur van de KernTalentenanalyse is levenslang. De geldigheid van het advies is situationeel en dynamisch.

 

Kosten
Op aanvraag.